Przymiotnik czy przysłówek? (3)

Wybierz poprawną odpowiedź.