Przymiotnik czy przysłówek? (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.