Życie społeczne - Przestępcy

Uzupełnij odpowiednią końcówkę.


1. murder
2. arson
3. mugg
4. burgl
5. kidnapp
6. stalk
7. rap
8. shoplift
9. crimin
10. blackmail
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone