Sport indywidualny czy zespołowy?

Zdecyduj o właściwej kategorii dla sportów podanych poniżej.


1. basketball
2. volleyball
3. boxing
4. baseball
5. rugby
6. yoga
7. football
8. car racing
9. ice hockey
10. skiing
11. weight lifting
12. table tennis
13. rollerblading