Przymiotniki słabe i mocne (3)

Połącz przymiotniki słabe i mocne.