Przymiotniki złożone - charakter (2)

Połącz aby utworzyć przymiotniki złożone opisujące charakter.