Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (5)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. blow
2. bind
3. beat
4. sting
5. forgive
6. rise
7. quit
8. feed
9. awake
10. freeze