Daty - zapisz rok (2)

Uzupełnij daty cyfrą.


1. eighteen twenty-nine
2. thirteen fifty
3. two thousand and twelve
4. twenty seventeen
5. fifteen thirty-four
6. sixteen ninety-nine
7. twenty eleven
8. eighteen thirty
9. fourteen sixty
10. nineteen ninety-nine