Godziny (2)

Uzupełnij godziny w następujacym formacie: 07:55, 12:00 uwzględniając dwudziesto cztero godzinny zegar (np. five o'clock p.m. 17:00)


1. a quarter to seven (a.m.)
2. half past nine (p.m.)
3. five o'clock (p.m.)
4. twenty seven minutes past three (p.m.)
5. five to five (a.m.)
6. seven to seven (a.m.)
7. half past one (p.m.)
8. midnight
9. noon
10. a quarter to seven (p.m.)