Czasowniki frazowe z: in, on, out, up, down, off - ćwiczenie powtórzeniowe 5

Przetłumacz podane zwroty wpisując czasownik i przyimek.


1. zdjąć
2. zepsuć się
3. wybuchnąć (o wojnie)
4. wprowadzić się
5. startować (o samolocie)
6. poddać się
7. wychowywać (dzieci)
8. roztopić się
9. przeprowadzić (eksperyment)
10. liczyć na kogoś