Częste błędy w literowaniu (9)

Popraw błędnie przeliterowane wyrazy. Jeśli wyraz jest poprawnie przeliterowany, napisz CORRECT.


1. greatful
2. heigth
3. pronunciation
4. jelous
5. island
6. rythm
7. ninty
8. whether
9. valuble
10. milionaire