Częściowe tłumaczenia zdań (10)

Przetłumacz fragmenty zdań.


1. You used to be afraid of spiders, (czyż nie) ?
2. (Powinienem był posłuchać) to my parents, but I didn’t.
3. The naughty child should (przeprosić moich rodziców za) the bad behaviour.
4. Let’s meet (za pół godziny) , shall we?
5. If it hadn’t been for my teachers, I (nie zdałbym) the exam.
6. (Ona na pewno jest) at home, I can see the light is on and I can hear the music.
7. (Czy ty kiedykolwiek byłeś) caught by the police?
8. (Kto ukradł) your bike yesterday?
9. I am tired of listening to my boss’s complaints, (masz rację) , I will hand in my resignation.
10. (Na twoim miejscu) I would take some time off.