Częste błędy w literowaniu (2)

Popraw błędy w zdaniach/pytaniach. W każdym zdaniu jest jeden błąd związany z literowaniem. Przepisz zdania bez błędów.


1. We decidet to go to Greece.
.
2. They opened the box very carefouly.
.
3. I was shocked and I couldn’t belive it.
.
4. I looked everywhere but the dog was nowwhere there.
.
5. The teachers are so diffrent, aren’t they?
?
6. I hate their music. How ever, I went to their concert.
I hate their music. .
7. He likes Julia wery much.
.
8. I knocked on the door but noone was there.
.
9. Unfortunatly I forgot to do my homework.
.
10. Finnally, we arrived after a long journey.
.