So do I / Neither do I (5)

Zgadzanie się z kimś. Użyj odpowiedniej formy wyrażeń: “So do I” lub “Neither do I” aby zgodzić się ze zdaniem twierdzącym lub przeczeniem.


1. Greg wouldn’t like to stay up tonight. I
2. Tom isn’t going to study tonight. I
3. Mary went to the church last weekend. I
4. My friends have never broken anything. I
5. Lucy was sick last week. I
6. My boyfriend will be leaving in England. I
7. We will help our teacher. I
8. My aunt can’t say a word in Japanese. I
9. I could ride a horse when I was three. I
10. My grandmother doesn’t like jogging. I