Przyimki czasu i miejsca (2)

Uzupełnij wyrażenia właściwym przyimkiem.


1. home
2. a park
3. night
4. Warsaw
5. New Year’s Eve
6. the airport
7. the balcony
8. June 2011
9. school
10. noon