So do I / Neither do I (4)

Zgadzanie się z kimś. Użyj odpowiedniej formy wyrażeń: “So do I” lub “Neither do I” aby zgodzić się ze zdaniem twierdzącym lub przeczeniem.


1. Kate didn’t do her homework. I.
2. My sister should do housework more often. I.
3. Ben has seen that film before. I.
4. My grandma won’t become an astronaut. I.
5. My best friend always complains about school. I.
6. Casey will be sunbathing this time next year. I.
7. Chris isn’t going to take this job. I.
8. I wouldn’t like to be famous. I.
9. Hanna was watching the news last night. I.
10. Tommy has never cheated in the exam. I.