Present Simple - przysłówki częstotliwości (3)

Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności aby utworzyć zdania. Zwróć uwagę na odpowiednie miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniach. Zacznij zdanie od słowa z wielkiej litery.


1. does her always homework She. .
2. are late for They never meetings. .
3. hardly I play ever football. .
4. She horrors often watches. .
5. unprepared is for He usually lessons. .
6. works My twice mum a week. .
7. We other talk to seldom each. .
8. regularly school absent We are from. .
9. the radio Mike to every listens Thursday. .
10. I the often worried am about future. .