Liczebniki porządkowe (od 1 do 15)

Uzupełnij liczebniki porządkowe.1. One
2. Two
3. Three
4. Four
5. Five
6. Six
7. Seven
8. Eight
9. Nine
10. Ten
11. Eleven
12. Twelve
13. Thirteen
14. Fourteen
15. Fifteen