Częściowe tłumaczenia zdań (9)

Przetłumacz wyrażenia w nawiasie na j. angielski.


1. I was the first student to finish this exercise and who was (drugi) student?
2. It was (taki długi film) that I fell asleep.
3. This rock band isn’t (wystarczająco dobry) . I won’t buy their CD.
4. This is the man (który dał mi) that book last year. Do you remember him?
5. The teacher told us (żeby przestać rozmawiać) . This time he was serious.
6. You are the only one who liked the film. (Wszyscy inni mówią) that it was such a disaster!
7. (Ona miała) eighteen years old when she decided to live abroad.
8. When my grandparents were young (nie było) any laptops or smartphones. It’s hard to believe!
9. The first iPod (był wyprodukowany) 15 years ago.
10. (Czy są jakieś) parks in your hometown?