Sportowcy

Jak nazwiesz osobę, która uprawia następujące dyscypliny sportowe?


1. athletics
2. gymnastics
3. skating
4. running
5. skiing
6. swimming
7. diving
8. ski-jumping
9. boxing
10. cycling
11. football
12. golf
13. windsurfing