Mowa zależna - tryb rozkazujący (rodzice)

Moi rodzice wyjechali na wakacje. Zanim wyjechali powiedzieli mi co robić, a czego nie robić. Zraportuj co powiedzieli.


1. “Don’t stay up late.”
My parents told me .
2. “Do your homework regularly.”
My parents told me .
3. “Don’t open the door to strangers.”
My parents told me .
4. “Eat healthy food.”
My parents told me .
5. “Call us every evening.”
My parents told me .
6. “Take care of your little sister.”
My parents told me .
7. “Don’t watch TV all day.”
My parents told me .
8. “Don’t use the computer for more than an hour a day.”
My parents told me .
9. “Tidy your room every day.”
My parents told me .
10. “Visit your grandparents on Sunday.”
My parents told me .