Mowa zależna - tryb rozkazujący (nauczyciel)

Zanim rozpoczęliśmy nowy rok szkolny mój wychowawca powiedział mi co robić a czego nie robić. Zraportuj co powiedział.


1. “Be nice to your classmates.”
My teacher told me .
2. “Hand in your homework on time.”
My teacher told me .
3. “Don’t talk during the lesson.”
My teacher told me .
4. “Don’t run on corridors.”
My teacher told me .
5. “Go to extra classes after school.”
My teacher told me .
6. “Do voluntary work.”
My teacher told me .
7. “Tell your parents about the meetings with the form teacher.”
My teacher told me .
8. “Help other students.”
My teacher told me .
9. “Don’t use violence.”
My teacher told me .
10. “Don’t cheat on tests.”
My teacher told me .