Zdania warunkowe (typ 2) - przetłumacz fragmenty

Przetłumacz fragmenty zdań aby utworzyć zdania warunkowe.


1. If you were me, (co byś zrobił)?
2. (Dokąd byś pojechała) if you could choose any place in the world?
3. She'd travel around the world (gdyby miała pieniądze).
4. What would you say (gdybyś rozmawiała) with Leonardo Dicaprio?
5. If people ate less junk food (byliby zdrowsi).
6. This car would look better (gdyby był różowy).
7. (Gdybym był tobą), I would talk to that pretty girl.
8. If he could travel in time, (żyłby w 2001 roku).
9. (Gdybyś mógł odwiedzić) any person in the world, who would you visit?
10. (Gdyby twoi rodzice mieli jacht), where would you sail?