Częściowe tłumaczenia zdań (4)

Przetłumacz wyrażenia w nawiasie na j. angielski.


1. I (często słucham) music in the evenings.
2. I (chciałabym zostać) a musician in a band.
3. (Nigdy nie byłam) to such an amazing concert.
4. (Wchodziliśmy) the building when we saw the band.
5. Listen! (Oni grają) my favourite song.
6. If I have enough money, I (pójdę) to the concert.
7. (Nie mogę Ci pomóc) . I’m too busy today.
8. (Chciałbym kupić bilet) to Madrid, please.
9. I usually go (do szkoły autobusem) .
10. Jane is not coming with us (ponieważ jest na wakacjach) .