Częściowe tłumaczenia zdań (3)

Przetłumacz wyrażenia w nawiasie na j. angielski.


1. Students (zamierzają dyskutować) the project next week.
2. The children (chciały odwiedzić) London.
3. (On skończył mówić) and the protesters went home.
4. I think (powinien być zakaz) on smoking in public places.
5. (Zamierzałem studiować) science at university but I didn’t in the end.
6. Loot at him! (On tańczy) to the music.
7. (Roboty są używane) in emergency situations.
8. You are (nie wolno rozmawiać) when the orchestra is playing.
9. What (byś powiedział) if you saw your favourite rock star?
10. He (nie grał na pianinie) since he left school.