Present Perfect - Have you ever...?

Ułóż pytania o doświadczenie życiowe: Czy ty kiedykolwiek…? Pamiętaj aby użyć formy Past Participle czasowników (tzw. trzeciej formy). Jak odpowiedział(a)byś na te pytania?


1. you / be / on a date ?
2. you / meet / a famous person ?
3. you / dance / salsa ?
4. you / steal / anything ?
5. you / kiss / a girl ?
6. you / have / an operation ?
7. you / visit / Paris ?
8. you / cheat / in an English exam ?
9. you / lie / to your parents ?
10. you / sleep / longer than 16 hours ?