Present Perfect - Mike wybiera się na wakacje...

Mike wybiera się na wakacje. Spójrz na listę rzeczy do zrobienia i ułóż zdania używając czasu Present Perfect o tym co on już zrobił i czego jeszcze nie zrobił. Użyj słów already i yet oraz formy Past Participle czasowników.


1. pack the suitcase V
2. buy shoes X
3. call my mum V
4. send a message to my best friend X
5. say goodbye to my grandma X
6. book a hotel room V
7. get a plane ticket X
8. talk to my girlfriend V
9. plan the journey V
10. find my passport X

1. Mike has .
2. Mike hasn’t .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .