Present Continuous for future - opis przyszłego tygodnia

Spójrz na plan Marii na następny tydzień. Napisz o jej planach, zaaranżowanych z wyprzedzeniem, używając czasu Present Continuous (dla wyrażania zaplanowanej przyszłości).


Monday 11 a.m. meet the President
Tuesday 2 p.m. talk to James Bond about his newest film
Wednesday 6 a.m. visit Angelina Jolie
Thursday 7 p.m. run a marathon in New York City with J.Lo
Friday 5 p.m. watch EastEnders with the Queen
Saturday 12.30 p.m. play golf with Harry Potter
Sunday 10 a.m. see my psychiatrist to talk about my imaginary friends

1. On Monday at 11 a.m. Maria the President.
2. On Tuesday at 2 P.M. Maria to James Bond about his newest film.
3. On Wednesday at 6 A.M. Maria Angelina Jolie.
4. On Thursday at 7 P.M. Maria a marathon in New York Coty with J.Lo.
5. On Friday at 5 P.M. Maria Eastenders with the Queen.
6. On Saturday at 12.30 P.M. Maria golf with Harry Potter.
7. On Sunday at 10 A.M. Maria her psychiatrist to talk about her imaginary friends.