Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (8)

Wybierz poprawną odpowiedź.