Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (7)

Wybierz poprawną odpowiedź.