Although, even though, however

Wybierz poprawną odpowiedź.