Present Perfect i Present Perfect Continuous (4)

Wybierz poprawną odpowiedź.