Present Perfect i Present Perfect Continuous (3)

Wybierz poprawną odpowiedź.