Present Simple i Present Continuous (6)

Wybierz poprawną odpowiedź.