Present Simple i Present Continuous (5)

Wybierz poprawną odpowiedź.