Although, however, despite (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.