Zdania warunkowe (typ 1,2,3)

Wybierz poprawną odpowiedź.