Past Simple i Present Perfect (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.