Present Simple - przysłówki częstotliwości (1)

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniach - wybierz poprawną odpowiedź.