Present Simple i Present Continuous (3)

Wybierz poprawną odpowiedź.