Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (4)

Wybierz poprawną odpowiedź.