Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (3)

Wybierz poprawną odpowiedź.