Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.