Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.