Inusual czy unusual? (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.