Inusual czy unusual? (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.