Boring czy bored? (1)

Przymiotnik z końcówką –ed czy –ing? Zdecyduj, którego użyć.