A, an, the czy - ? (2)

Uzupełnij luki używając: a / an / the lub -.


1. jacket
2. Netherlands
3. lunch
4. nurses
5. Baltic Sea
6. Warsaw
7. university
8. laptop
9. irresponsible child
10. teenagers