A czy an? (2)

Przedimki. Uzupełnij luki używając: a lub an.


1. onion
2. bus
3. river
4. used car
5. orange
6. round egg
7. union
8. pet
9. elbow
10. oval table