A czy an? (1)

Przedimki. Uzupełnij luki używając: a lub an.


1. cat
2. hour
3. delicious apple
4. mouse
5. elephant
6. amazing painter
7. house
8. huge building
9. unknown poet
10. US ambassador